Just Jason Privacy policy

 • Just Jason dance company gebruikt jouw data alleen voor het bijhouden van de inschrijvingen en de betalingen
 • Just Jason dance company neemt alleen contact met je op over de relevante cursussen of evenementen waarvoor de diegene in kwestie zich heeft aangemeld
 • Alleen Just Jason dance company en de cursist die gekoppeld is aan het account heeft toegang toe deze data
 • Iedereen die zich heeft ingeschreven voor een cursus of evenement kan daarnaast ook ervoor kiezen zich aan te melden voor de nieuwsbrief en kan zich ten alle tijde weer uitschrijven
 • Alleen diegenen die daadwerkelijk voor deze nieuwbrief kiezen ontvangen deze nieuwsbrief
 • Elke cursist bij Just Jason kan ten alle tijde een verzoek indien om zijn/haar data te wissen.

Just Jason Algemene Voorwaarden

Wij willen voorop stellen dat Just Jason er altijd naar heeft gestreefd en er ook altijd naar zal blijven streven om iedereen een zo goed mogelijke service te verlenen. Daarom hebben wij altijd en zullen ook altijd onze danser heel eerlijk behandelen. Maar als bedrijf moeten wij wel onze voorwaarden stellen.

 • In het volgende segment noemen wij diegene die services koopt bij Just Jason dance company de koper, bezoeker, cursist, danser, leerling. Met services bedoelen wij over het algemeen, maar zijn niet gelimiteerd tot de toegang tot de cursussen of evenementen. Met termen als verkoper, leraar, dansschool & organisator bedoelen wij Just Jason dance company.

 •  Door het kopen van toegang tot of in het bezit zijn van kaartjes die recht geven tot toegang tot lessen en/of evenementen georganiseerd door Just Jason ga je automatisch akkoord met onze voorwaarden. Mocht je hier niet mee eens zijn, schaf da geen kaarten aan en/of probeer geen toegang te krijgen tot lessen/cursussen en/of evenementen georganiseerd door Just Jason dance company.

 • Let er op dat Just Jason dance company het recht heeft om veranderingen en aanpassingen in welke vorm dan ook mag maken en/of gedeeltes mag toevoegen aan, of gedeeltes verwijderen van deze voorwaarden zonder dit te hoeven communiceren. Deze veranderingen zullen op de website aangegeven worden van de organisator: www.justjason.nl Deze veranderingen zijn van toepassing op de datum van de betaling voor toegang tot lessen. cursussen en evenementen.

 • De prijs van een kaartje of toegang tot een door Just Jason georganiseerd evenement is terug te vinden op de website en/of het evenement. Over deze prijzen valt niet te onderhandelen.

 • Het gekochte kaartje geeft toestemming tot toegang voor dat specifieke vermelde evenement, les of cursus. Deze toestemming is intrekbaar door Just Jason dance company indien de organisator van mening is dat dit nodig is. De weigering tot toegang mag worden uitgevoerd zonder dat er daarvoor over is gecommuniceerd en zonder mogelijkheid ter compensatie, tenzij bepaald door Just Jason. Als de toestemming geweigerd is, is de gekochte kaart ook niet meer geldig en is het betreden van het vermelde evenement, cursus of les dan ook verboden. 

 • Als er een kaartje gekocht is, of toegang tot een bepaalde les of cursus betaald is, is de koper vanaf dat moment volledig verantwoordelijk voor zijn of haar recht op betreding van dat evenement, die les of cursus. Just Jason is op geen enkele manier verantwoordelijk als het bewijs van toestemming tot betreden onvindbaar is, gestolen, beschadigd of kapot gemaakt of op elke andere manier onbruikbaar is gemaakt.

 • Let er op dat alle kaartjes & toestemming tot toegang fysiek bij Just Jason gekocht kunnen worden, of online via justjason.nl Mocht je je kaartjes van een andere niet geautoriseerde bron hebben gekocht, dan is het risico dat deze kaartjes nagemaakt zijn en dus geen toestemming tot betreding geven volledig voor de koper. De organisator heeft het recht deze toestemmingsbewijzen als nep te verklaren en dus ook geen toestemming tot betreden te geven.

 • De kaartjes & toestemming voor toegang die aan de koper geleverd worden mogen niet illegaal doorverkocht worden, gekopieerd of op elke andere manier misbruikt worden. Deze kaartjes & toestemming voor toegang mogen niet gebruikt worden voor promotiedoeleinden zonder expliciete toestemming van Just Jason dance company. Kaartjes verkregen onder deze omstandigheden kunnen ongeldig verklaard worden.

 •  Kaartjes & toestemming voor toegang kunnen niet geruild worden voor geld, krediet of andere mogelijke betaalmiddelen.

 • Just Jason dance company heeft het recht om te onderzoeken of de kaartjes of toestemming voor toegang valt onder de algemene voorwaarden. Mocht dit niet zo zijn dan is beslissing van Just Jason dance company de uiteindelijke beslissing en is niet discutabel. 

 • Het evenement of de lessen/cursussen worden beschouwd als geleverde service zodra deze van start gaat zoals aangegeven op de website van Just Jason of de aan het evenement gekoppelde mini-website. Vanaf dat moment worden er geen restituties verleend.

 • Mocht de bezoeker geen toegang hebben tot het evenement, de lessen of cursussen of tot onderdelen hiervan vanwege uitstel, regelgeving van officiële instanties, voorwaarden van de organisator, weer-gerelateerde problemen, noodgevallen, sluiting of evacuatie  van de evenement locatie of soortgelijke reden die buiden de verantwoording van de organisator vallen, dan is Just Jason dance company geen enkele vorm van restitutie verschuldigd.

 • Mocht een evenement, les of cursus van Just Jason dance company geannuleerd moeten worden vanwege onvoorziene omstandigheden, dan heeft Just Jason dance company het recht om:
 • Het evenement op een latere datum door te laten gaan
 • De koper een gedeeltelijke of volledige aankoopbedrag te restitueren
 • Het aankoopbedrag niet te restitueren

  In deze gevallen is de beslissing van de organisator ook de uiteindelijke beslissing

 • Mocht een evenement, les of cursus van Just Jason dance company niet door kunnen gaan vanwege omstandigheden die buiten de verantwoording van Just Jason dance company vallen, dan zal Just Jason dance company er alles aan doen om aan de kopers' vraag tot toegang te voldoen. Dit kan bijvoorbeeld het evenement op een latere datum door te laten gaan, gedeeltelijke of volledige restitutie of elke andere vorm van tegemoetkoming. Dit staat los van de reden tot annulering van betreffende evenement/les/cursus en de beslissing omtrent deze tegemoetkoming ligt bij Just Jason dance company en is dan ook de uiteindelijke beslissing.

 • Mocht de koper vanwege fluctuaties in valuta verlies lijden in vergelijking met het originele aankoopbedrag, dan wordt dit ten laste gelegd van de koper. Just Jason dance company kan op geen enkele manier hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. 

 • Alle kaartverkoop wordt beschouwd als DEFINITIEVE TRANSACTIES. Er zullen geen tickets worden geretourneerd / omgewisseld / geannuleerd.

 • Zolang Just Jason dance company van mening is dat een evenement door kan gaan, zal deze ook plaatsvinden.

 • Bij het betreden van de evenementen locatie dient u het ticket en een geldig identiteitsbewijs (ID) te tonen. Door een identiteitsbewijs te tonen, bevestigt u dat alle gegevens erop juist en bijgewerkt zijn.

 • Door Just Jason dance company tickets of toegang te kopen en deze op de locatie te presenteren, geeft u uw toestemming aan Just Jason dance company om bepaalde informatie over uzelf (naam, foto, geboortedatum, geslacht, adres, etc.) te verzamelen ter verificatie en opslag.

 • U stemt er hierbij mee in af te zien van alle soorten toeslagclaims - geheel of gedeeltelijk - en alle claims en aanspraken die daarmee verband houden.

 • Just Jason dance company neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor persoonlijke / financiële schade die u op de locatie wordt toegebracht, of voor items die verloren / gestolen / zoekgeraakt zijn op de locatie. Aanspraken op financiële vergoeding op deze punten worden niet in behandeling genomen.

 • Just Jason dance company volgt een ‘nultolerantiebeleid’ ten aanzien van ongeoorloofd drugsgebruik of het meenemen op de locatie EN ten aanzien van elk type gedrag / acties dat kan worden geïnterpreteerd als onzedelijk of obsceen. Als u in het bezit bent van verboden voorwerpen op onze evenementen of lessen en / of als u zich overgeeft aan een verwerpelijke actie, wordt uw deelname aan het evenement onmiddellijk beëindigd. Je evenementticket (s) worden vanaf dat moment ongeldig en toegang tot het evenement of de lessen/cursussen wordt dan met onmiddellijke ingang ontzegd.

 • Houd er rekening mee dat u tickets en / of toegangsprijzen van Just Jason dance company uit eigen vrije wil koopt. Als zodanig hebt u niet het recht om een terugvorderingsclaim of geschil in te dienen bij de aanbieder van de creditcard / betaalpas die voor de transactie is gebruikt. Verdere verzoeken om terugbetaling / retourzending / annulering worden ook niet in behandeling genomen.

 • In alle gevallen van geschillen tussen de kaarthouder en de kaartuitgever, wordt de beslissing van deze laatste als definitief beschouwd. Indien een geschil niet kan worden opgelost, zal de hulp van een onafhankelijke derde arbiter worden ingeroepen.

  Wij wensen je een hele fijne tijd bij onze feesten, lessen en cursussen! Alle kaartjes voor onze feesten zijn online te koop via events.justjason.nl en de betaling voor cursussen en lessen kan online via onze webwinkel.